Strona główna Dzisiaj jest: 28-5-2024, godzina 18:58:07

ŻYWY RÓŻANIEC

 

Żywy Różaniec w Parafii Mrowiny...

 różaniec - pamarancz...jpg Fotki Zdjęcia Obrazki

Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Żywej Róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu Żywych Róż na całym świecie.

Róże Różańcowe w Mrowinach:

I Róża Różańcowa

II Róża Różańcowa

III Róża Różańcowa

Róża Różańcowa w Łażanach.

Róża Różańcowa w Zastrużu. 

STRONA GŁÓWNA