Strona główna Dzisiaj jest: 23-4-2024, godzina 2:34:00

PRACE BUDOWLANE

Budowa kościoła parafialnego i plebani…  

>DOM PARAFIALNY

 

>KOŚCIÓŁ W ŁAŻANACH

 

>KOŚCIÓŁ W ZASTRUŻU

 

>KOŚCIÓŁ W MROWINACH

 Decyzją biskupa świdnickiego została powołana w Mrowinach parafia. Jednocześnie mając na uwadze dobro tutejszej wspólnoty Ks. Biskup zlecił proboszczowi nowopowstałej parafii i całej wspólnocie rozbudowę kaplicy w Mrowinach i budowę domu parafialnego. W związku z tym proboszcz parafii Ks. Paweł Szajner wraz z Radą Parafialną podjął decyzję o rozpoczęciu comiesięcznej zbiórki ofiar właśnie na ten cel. W połowie każdego kolejnego miesiąca odpowiednio wyznaczeni członkowie Rady Parafialnej zbierają ofiary wśród mieszkańców Mrowin.

 Mieszkańcy Łażan, Zastruża i Krukowa również prowadzą miesięczne zbiórki pieniężne, z których 70 % przeznaczone jest na remont kościołów w ich miejscowościach, a 30 % na budowę kościoła i domu parafialnego w Mrowinach.

 Deklaracje podpisywane przez rodziny składające ofiary służą wyłącznie rozeznaniu środków jakie są zbierane na cele budowlane.

 

Najmłodszą w naszej diecezji parafię w Mrowinach można wspierać, wpłacając datki na jej konto:

Bank PEKAO SA I O w Świdnicy,

nr 12 1240 1978 1111 0010 2210 8822.

 

 

 

>KOŚCIÓŁ W MROWINACH
>KOŚCIÓŁ W ZASTRUŻU
>KOŚCIÓŁ W ŁAŻANACH
>DOM PARAFIALNY