Strona główna Dzisiaj jest: 23-4-2024, godzina 3:02:24

RADA PARAFIALNA

  Rada parafialna parafii

Matki Bożej Królowej Polski

w Mrowinach

 

Członkowie Rady Parafialnej:

w Mrowinach:

 

 

-Baranowska Barbara

-Borowski Marian

-Kiełbasa Teresa

-Konieczny Roman

-Kozieł Ireneusz

-Kulig Elżbieta – sołtys wsi Mrowiny

-Włosiński Czesław

 

 

 

 

Duszpasterska Rada Parafialna spełnia nieodzowna rolę w lokalnym kościele. Poprzez swoją radę, pomoc, zaangażowanie pomaga proboszczowi w duszpasterskiej działalności. Rada Parafialna stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

Zadania Rady Parafialnej:
-wspólna modlitwa, troska o wiarę i refleksja nad Ewangelią
-bycie prawdziwym znakiem chrześcijańskiej wspólnoty w Kościele i świecie
-troska o przyszłość i kierunek rozwoju parafii poprzez zaangażowanie ludzi, aby dzielili odpowiedzialność za parafię
-zapewnienie ciągłej i stałej pomocy, tak duchowej jak i materialnej dla parafii
-koordynacja działalności parafii z działalnością kościoła lokalnego oraz diecezji
-identyfikacja, wspomaganie i rozwój darów i talentów parafian oraz zachęcanie ich do działalności duszpasterskiej
-funkcja doradcza w sprawach materialnej działalności parafii

 

 

STRONA GŁÓWNA