Strona główna Dzisiaj jest: 23-4-2024, godzina 2:32:08

MINISTRANCI

 

  Liturgiczna Służba Ołtarza w…

 

Mrowinach   

 Łażanach 

Zastrużu

-Wójcik Bartosz

-Woźny Mateusz

-Zakrzewski Filip

-Konieczny Kacper

-Kozieł Damian

-Jarosław Momot (K)

-Leputa Błażej (K)

-Ciepły Sylwester

-Probala Arkadiusz

-Więckowiak Krzysztof

-Łabiak Przemysław

 

-Panter Agnieszka

-Dąbrowski Maciej

-Dąbrowski Michał

-Szywała Kacper

-Mielniczek Paweł

-Mielniczek Daniel

-  

darmowy hosting obrazków

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA W MROWINACH

 

 

 

Patroni ministrantów:

 

  darmowy hosting obrazków

Św. Dominik Savio                                  Św. Tarsycjusz

Św. Tarsycjusz(wspomnieniae 21 listopada) był młodym rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana Gdy za cesarza Decjana zaostrzono możliwości widywania się z uwięzionymi chrześcijanami, możliwość umacniania ich Komunią Św. przed męczeńską śmiercią była prawie niemożliwa. Każdy kto niósł aresztowanym Komunię Św. narażał się na rozpoznanie i areszt. Tarsycjusz, chłopiec niespełna dziesięcioletni wykazał chęć noszenia Najświętszego Sakramentu do uwięzionych. Jednak któregoś dnia został napadnięty przez pogańskich rówieśników, których zaciekawiło co też to niesie pod płaszczem. Tarsycjusz bronił Komunii Św. przed poganami, lecz oni obrzucili go kamieniami z których kilka trafiło młodego Tarsycjusza. Obronił go rzymski żołnierz - chrześcijanin, który rozpędził napastników. Lecz młody obrońca Chrystusa Eucharystycznego zmarł po kilku dniach w wyniku odniesionych ran. Chrześcijanie pochowali go w katakumbach Św. Kalista.

Św. Dominik Savio - urodzony we Włoszech w roku 1842, św. Dominik żył zaledwie piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości. Zmarł 9 czerwca 1857 roku. Był uczniem św. Jana Bosko. W siódmym roku życia przystąpił do I Komunii Świętej. Chcąc pomóc św. Janowi w jego pracy misyjnej, zorganizował towarzystwo pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Pomimo że życie św. Dominika płynęło w ubóstwie, pracy i cierpieniach, przepełniała go radość i pogodna świętość.  

**************************************

 

Kim jest ministrant ?


MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.

 

Słowo „ministrant" pochodzi z języka łacińskiego "ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.

 


Kto to jest ministrant?

 

1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.

2.Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość poprzez codzienne naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność.  Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

 

Od kiedy istnieją ministranci?

 

Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność. Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość, że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

 

  

STRONA GŁÓWNA