Strona główna Dzisiaj jest: 2-12-2022, godzina 11:42:14

ŚPIEWNIK SCHOLI część I (piosenki 1-28)

1. ZMARTWYCHWSTAŁ PAN
Ref. Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana, 
      
jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, 
      
Bogu oddajmy cześć!
1. Dzięki składajmy Mu,
bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan,
a noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu
i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg,
On przyszedł, aby nas zbawić!
2. Lepiej się uciec do Pana,
niż zaufać książętom.
Pan - moja moc i pieśń,
podtrzymał gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się
i śpiewam chwały pieśń!
3. Odrzucony Pan,
stał się kamieniem węgielnym.
Pan wysłuchał mnie,
On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc,
gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś,
prawica Pańska wzniesiona!
.
.
2. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE                                           
Uwielbiam Imię Twoje Panie                                        
Wywyższam Cię i daję Ci cześć.                               
W przedsionkach chwały Twej staję                          
Z radością śpiewam Ci pieśń.            2x                           
O Panie Jezu chcę wyznać że
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie.                       
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił,
Dajesz mi Siebie bym na wieki żył.   2x
.
.
3. ZIEMIA
1. Ziemia, którą mi dajesz
nie jest fikcją ani bajką.
Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.
Wszystkie góry na drodze, muszą,
muszą ustąpićBo wiara góry przenosi,
a ja wierzę Tobie.     
Ref.  Będę tańczył przed Twoim tronem
I oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana
Największa nawet tama
O nie, nie zatrzyma  mnie już.
2. Większy, większy jest we mnie
Ten,Który mnie umacnia.
Żaden Goliat nie może
z Nim równać się.
.
.
4. BARKA
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
by łowić serca Słów Bożych prawdą.
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
moim skarbem są ręce gotowe,
do pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty potrzebujesz mych dłoni,
mego serca młodego zapałem,
mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem,
łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i słowem życia.
.
.
5. BOŻE, MÓJ BOŻE
Boże, mój Boże szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza,
a ciało moje tęskni za Tobą
jak zeschła ziemia i łaknąca wody.
.
.
6.  JEZUSOWI CHWAŁA CZEŚĆ
Ref. Alleluja x3Jezusowi chwała, cześć!
Alleluja x2Jezusowi chwała, cześć! 
1. Jezus rzekł: Nie lękaj się,
Ja po wodzie wiodę cię,
Jezu rzekł odwagi.
Jezusowi chwała, cześć.
Woda wciąż zalewa cię,
Pan wyciąga rękę.
Jezusowi chwała, cześć.
Ref. Alleluja, Jezusowi chwała, cześć!
2. On życie tchnął w nozdrza twe,
Chcesz dla Niego przeżyć je.
On życie tchnął w nozdrza
Bogu Ojcu chwała, cześć!
Ulepił z prochu ziemi cię
Dziękujmy Mu za życie
Bogu Ojcu chwała, cześć!
Ref. Alleluja, Bogu Ojcu chwała, cześć!
3. To Jego mocą rodzisz się,
To Jego moc umacnia cię
To Jego mocą żyjesz
Duchowi Świętemu cześć.
To Jego żar rozpala cię,
To On miłości ogniem.
Duchowi Świętemu cześć.
Ref. Alleluja, Duchowi Świętemu cześć.
4. Czy po to wnosisz światło swe.
Aby zaraz zgasić je.
Czy po to wnosisz światło?
Trójcy Świętej chwała cześć.
Czy chcesz pod korzec schować je?
Niech świeci światło Pana.
Trójcy Świętej chwała cześć.
Ref. Alleluja, Trójcy Świętej chwała cześć.
.
.
7. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
Święty   5x  Pan.
Święty     4x Bóg i Król.                  2x
Otwieram serce me,
podnoszę ręce swe
Królu wejdź i rozgość się.                     2x

.

.

8. GODZIEN JEST KRÓL
1. Godzien, o godzien jest Król
siedzący na tronie.
Baranek wśród chwał
przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć.
Ref. On Panem jest od wieków na wieki.    3x
2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w miłości i prawdzie.
Oddając Mu hołd,
miłość, wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć. 
Ref. On Panem jest od wieków na wieki.    3x  
.
.
9. TY TYLKO MNIE POPROWADŹ
1. Gdy drogi pomyli los zły,
i oczy mgłą zasnuje,
miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
A kiedy gniew świat ci przysłoni
i zazdrość jak chwast zakiełkuje,
miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
Ref. Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę.               2x
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
2. Poprowadź jak jego prowadzisz
przez drogi najprostsze z możliwych
i pokaż mi jedną, tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę
i karmić się będę Nim co dzień,
miej w sobie tę ufność nie lękaj się.  
.
.
10. OFIARUJĘ TOBIE                                                        
Ofiaruję Tobie Panie mój                                            
całe życie me,                                                                
cały jestem Twój aż na wieki.                                      
Oto moje serce przecież wiesz                                                                   
Tyś miłością mą jedyną jest.
.
.
11. CHODZIŁEŚ PANIE                                                    
1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek                    
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.                    
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi                               
Jak chleb powszedni dawałeś.                                    
I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni                    
Bo one dają, wciąż tak jak dawały.                              
Więc w swoje ręce weź mnie o Panie                     

Jak dar bo Twój jestem cały.

Ref. Daję Ci serce moje Panie

Daję Ci silne ręce moje                   2x                       

Dodawaj sił im nieustannie                                       

By udźwignęły świat.  (ku Tobie)                     

2. Chodziłeś Panie...                                                  

O Panie naucz człowieka tej sztuki                          

By sercem patrzył, miłował i bronił,                       

Bo Ty do świata wyciągasz ramiona                         

I miłość podajesz na dłoni.                   

.

.

12. OCZYŚĆ SERCE ME

1. Oczyść serce me,

chcę jak złoto lśnić

i jak czyste srebro.

Oczyść serce me,

chcę czystego złota

blaskiem lśnić.

Ref. Zstąp Ogniu, zstąp,

przyjdź, oczyść serce me.

Pragnę być święty,Tobie oddany, Panie.

Chcę zawsze być święty,

Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany,gotów, by służyć Ci.

2. Oczyść serce me, obmyj swoja Krwią

spraw bym mógł być świety. 

Oczyść serce me,

z najtajniejszych grzechów obmyj je. 

.

.

13. PRZYJDŹ Z POKŁONEM

Przyjdź z pokłonem Ludu Boży,

Przyjdź ze śpiewem, Ludu Święty,

Sław Jezusa, swego Zbawcę,

Wspaniałego Króla Chwały.

.

.

14. ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej.

Wielbię Twój Majestat skryty w Hostii tej.

Tobie dziś w ofierze serce daję swe. 2x

O utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci swe.

2. Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak

Kto się im poddaje, temu wiary brak.

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

że w postaci chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,

tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz

Lecz w Oboje wierząc wiem, że dojdę tam

Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran

lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.

Pomóż wierze mojej Jezu łaską  Swą,

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił Śmierci Bożej czas,

Chlebie żywy życiem Swym darzący nas.

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swa karmisz lud,

Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud;

Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas,

jedna kropla może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu widzę Cię.

Niech pragnienie serca kiedyś spełni się.

Bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,

Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg  

.

.

15. ZAUFAJ PANU JUŻ DZIŚ

Ref. Zaufaj Panu już dziś.  4x

1. Jak się nie bać, powiedz jak,

Kiedy w strachu żyje świat.

2. Jak uwierzyć powiedz mi,

Kiedy już nie wierzę w nic.

3. Jak mam kochać, powiedz jak,

kiedy rani mnie mój brat.

Ref.       

4. Jak być dobrym powiedz mi,

Kiedy świat jest taki zły.

5. Jak mam walczyć powiedz jak,

Kiedy silnej woli brak.

6. Jak pokonać własny grzech,

Kiedy pokus tyle jest.

Ref.       

7. Jak się cieszyć powiedz mi,

Kiedy płynął gorzkie łzy.

8. Jak do ładu z sobą dojść,

Kiedy siebie mam już dość.

9. Jak nie zbłądzić powiedz mi,

Kiedy nie wiem dokąd iść.

10. Jak nadzieję w sercu mieć,

Kiedy wszystko wali się.

Ref.

.

.

16. WIELBIJ DUSZO MOJA        

Ref. Wielbij duszo moja         

miłosierdzie Pana,         

w Nim raduj się serce me całe.         

Boś na to przez Niego         

od wieków wybrana         

by szerzyć miłosierdzia Jego chwałę.

1. Dobroci Jego nikt nie zgłębi,

nikt nie zmierzy,

a litość Jego zawsze jest niepoliczona.

Doznaje tego każda dusza co się zbliża,

a On ją przytuli do Swego łona.

2. Szczęśliwa dusza,

która ufa Twej dobroci,

i tylko zdaje się na miłosierdzie Twoje.

Napełniasz  dusze tę pokojem Twej miłości

i wszędzie jej bronisz jak dziecię Swoje.

.

.

17. WIERZĘ W CIEBIE PANIE

1. Wierzę w Ciebie Panie, coś mnie obmył z win. 

Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn               

Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać                      

W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać.            

Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram     

Tam przygarniesz nas do Siebie                  

2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg

Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg

To jest moją siłą, co oświeca mnie

Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.

Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz

Bo Ty Panie jesteś ze mną

3. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc

Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc

Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń

Moją słabą ludzką rękę ujmij w Swoją dłoń

Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat

I nic złego mnie nie spotka.

4. Tobie Boże miłość, wiarę moją dam

W Tobie Synu Boży ufność swoją mam

Duchu Święty Boże w serce moje zstąp

I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb

W duszy mojej rozpal żar, Siedmioraki Dar

Daj mi stać się Bożą rolą.

.

.

18. UWIELBIAM CIĘ

Uwielbiam Cię, błogosławię Cię.

Swym Duchem ogarnij mnie.

Uwielbiam Cię,chcę widzieć Twoją Świętą Twarz,

i w miłość Twoją wtopić się.

.

.

19. NIE LĘKAJ SIĘ

1. Strach ma wielkie oczy,

ale nas nie zaskoczy.

Robi groźne miny, ale my się nie boimy.

Ref. Nie lękaj się, nie lękaj się.

Jestem przy Tobie cały dzień.Nie lękaj się, nie lękaj się.Jestem przy Tobie nie bój się.2. Wojny i choroby, duchy i potwory robią groźne miny, ale my się nie boimy.3. Nie tylko w niedzielę jestem Twoim przyjacielem. Nie tylko w niedzielę jestem Twoim przyjacielem. Nie tylko od święta, ale codziennie o Tobie pamiętam.Nie tylko od święta, ale codziennie o Tobie pamiętam.  20. JA JESTEM1. To moje pierwsze godziny, jestem najmłodsze z całej rodziny. Jestem jak małe ziarenko, czuję, że żyję, urosną wam prędko.Ref. Ja jestem, ja czuje, ja żyję,        moje serce bije.2. To moje pierwsze tygodnie u mamy pod sercem jest mi wygodnie. I czekam z radości już skaczę kiedy was w końcu zobaczę. 3. Moje serce już dawno bije, dziękuję ci mamo, za to, że żyję. Moje serce już dawno bije, dziękuję ci tato, za to, że żyję. Moje serce dla Ciebie bije, dziękuję ci Boże, za to, że żyję.    21. WEŹ MNIE NA RĘCERef. Weź mnie, weź mnie na ręcei nie potrzeba nic więcej.               2x1. Wracaj do domu przytul mnie, nie siedź w pracy cały dzień. Na kolana wskoczę Tobie, już doczekać się nie mogę.Możesz być nawet mistrzem świata, tylko do domu szybko wracaj. Wracaj do domu i bądź z nami nie siedź w pracy godzinami.3. Ważna jest w życiu każda chwila, chodźmy na spacer, albo do kina.Wracaj do domu i bądź z nami, nie siedź w pracy godzinami.  22. CHCEMY CIĘ UWIELBIAĆ1. Chcemy Cię uwielbiaćtak jak małe dzieci, które nie potrafią jeszcze nic powiedzieć:Ref. A gu gu, a gu gu ...2. A to nasze gu, guBoże Ty rozumiesz.Małe modli się najlepiej, Duże modli się jak umie.3. Namów swoją mamę, namów tatę swego, niech spróbują tak jak dzieci modlić się do Niego, niech spróbują tak jak dzieci modlić się do N