Strona główna Dzisiaj jest: 23-4-2024, godzina 3:45:36

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Mrowiny 27 maja 2009 r.,  

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. M.B. Królowej Polski

Adres tymczasowy

MROWINY ul. Szkolna 6

58-130 Żarów

 zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych   informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24/04/2009 z numerem: 121280-2009 na „Remont kościoła filialnego
 p.w. Bożego Ciała w Łażanach ul. Strzegomska  Gmina Żarów- naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej oraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych II etap.”
 Złożono ofert:4,z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Cena oferty najtańszej: 65 257,31 PLN (brutto) Cena oferty najdroższej: 73 585,70 PLN (brutto).

Wybrano ofertę firmy: DEKARSTWO Stanisław Gazda, 58-100 Świdnica,  ul. Chrobrego 5/8

za cenę 65 257,31 PLN BRUTTO

Uzasadnienie wyboru:   oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert 

L.P.Nr ofertyNazwa oferentaOferowana  cenaLiczbz punktów w kryterium
11DEKARSTWO Stanisław Gazda 58-100 Świdnica,  ul. Chrobrego 5/8665 257,31 100,00
22TOM Firma usługowa Handlowa Tomasz Wojas 558-100 Świdnica , ul. Łużycka 6 69 630,39 93,72
33P.U.H „HEMIX” Henryk Pokrzywnicki Bożanów 25a, 58-130 Żarów 66 522,56 98,10
44ALPEXSp. Z o.o., ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych 73 585,70 88,68

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty